Anläggningen

Bostadsrättsföreningen Högfjället har ett unikt läge mitt i Sälenfjällen, Sveriges största skidområde. Lägenheterna ligger i direkt anslutning till Sälens Högfjällshotell. Föreningen bildades år 1979 och initiativtagare var Torsten Widing, dåvarande ägare till Högfjällshotellet.

Anläggningen består av två lägenhetshus och tre radhuslängor med sammanlagt cirka 90 lägenheter av varierande storlek. Majoriteten av lägenheterna är delade i veckoandelar, så kallade ”time share”, där större delen av andelarna är dubbelveckor som bildar oupplösliga par: 1/27, 2/28, 3/29, 4/30, 5/31, 6/32, 7/33, 8/34, 9/35, 10/36,11/37, 12/38, 13/39, 15/24, 16/25 samt 26/52. Övriga veckor är enkelveckor. Fem radhus ägs på “helår”, det vill säga alla sålda andelar har samma ägare. Föreningen har cirka 1 200 andelsägare.

Till anläggningen hör även parkeringsplatser, skidförråd och allmänna utrymmen som bastu, gym, pingis samt tvättstuga.

Sedan år 2017 pågår en större, samlad renovering av samtliga lägenheter och radhus där bland annat kök och badrum byts ut och ytskikt förnyas. Projektet går under namnet ”2020” då planen är att renoveringen ska vara klar år 2020.