Andelsägare

Du som är andelsägare har investerat i den troligen bäst belägna fjällanläggningen i Sverige, med det unika läget i trädgränsen, granne med Högfjällshotellet och mitt i Nordens största skidområde.

Anläggningen byggdes 1979 och har renoverats successivt. Alla kök har bytts ut en gång och alla lägenheter har målats om och fått nytt parkettgolv i vardagsrum/kök. Tyvärr har slitaget snarare blivit hotellslitage än hemmaslitage och det är viktigt att vi hjälps åt att undvika onödiga skador. Skidor ska t ex alltid förvaras i skidförråden och inte i lägenheterna. Nu har vi påbörjat vårt renoveringsprojekt “2020” och du kan läsa mer om det under rubriken Aktuellt på startsidan.

Styrelse 2020-2021

Styrelsen nås via mejladress info@hogfjallet.se

Håkan Onsjö, Ordförande
Ingegerd Dirtoft, Vice ordförande
Johan Thorsell, Fastighet
Anders Nilsson, Ekonomi
Maths Nilsson, Fastighet, Hemsida
Therese Jomander, Medlemmar

Personal

Ansvarig för administrationen är Marie Marklund i Borlänge. Hon nås på 0243-886 80 eller admin@hogfjallet.se

Medlemsbrevet

Medlemmarna får information två gånger per år per brev. Dels inför vintersäsongen i samband med att avierna för nästa års avgift sänds ut. Dessutom med kallelse till årsmötet i början av maj. Dessa brev kommer också att publiceras här.

Årsmöte

Hölls 2020 den 27 juni i Stockholm. Nedanstående länk leder dig till en sida där du hittar mer detaljerad ekonomisk information, motioner, stadgar mm.

Dokument

Se protokoll och brev

Ekonomi

Våra årsavgifter svarar för den löpande driften och det löpande underhållet, även medel för framtida underhåll reserveras. I det historiska perspektivet kan man med facit i hand konstatera att föreningen varit något blygsam med avsättningar för det framtida underhållet. När vi nu gör en samlad renovering i projekt ”2020” finansieras projektet med lån, vilket presenterades och beslutades på årsstämman 2016.

Föreningens lånebild är per september-17 ca: 14 milj. Av den totala lånebilden härrör ca 8 milj till projekt ”2020” och ca 6 milj har finansierat konverteringen till bergvärme och fönsterrenovering. Avseende bergvärmekonverteringen ser vi att vi har uppnått dom kalkylerade målen med lägre energikostnad. Projekt ”2020” är uppdelat i flera faser under åren 2017-2020 och koncentreras till lågsäsong. Utökningen av lånen kommer följa dessa faser och därmed kommer den totala lånebilden att öka fram till år 2020. Lånebilden kommer löpande att uppdateras på denna sida.

För att stå bra rustad inför framtiden kommer den framtida avsättningen till yttre underhållsfonden att räknas upp med inflationen.