RCI

Bostadsrättsföreningen Högfjället är ansluten till RCI, en av de största time-sharing-organisationerna i världen. RCI står för “Resort Condominiums International”.

Om du söker en semesterupplevelse med chans att semestra i hela världen, i kvalitetslogi och mot en symbolisk avgift, ger RCI dig chansen att deponera dina egna äganderättsveckor i sin bytessemesterpool, och boka en annan medlems vecka i gengäld.

När du deponerar en äganderättsvecka tilldelas den ett byteskraftsvärde. Du kan boka så många bytessemestrar som din byteskraft tillåter, inom en tvåårsperiod från och med äganderättsveckans startdatum. Du kan få tillräckligt med byteskraft för att boka flera bytessemestrar, särskilt med RCI:s regelbundna rabatter.

För mer information om RCI och anslutna semesteranläggningar, besök RCI:s hemsida.

Länk till RCI:s hemsida