Styrelse

Styrelsens uppdrag är att bereda olika frågor, förvalta de beslut som årsmötet fattat, leda föreningens arbete samt att representera föreningen i olika sammanhang. Styrelsen har även i uppgift att sammankalla till styrelsemöten.

Styrelsens medlemmar väljs på ett år och valet sker på föreningens ordinarie årsmöte som hålls en gång om året före juni månads utgång.

Har du några föreningsfrågor (andra än administration eller fastighetsskötsel/felanmälan) är du välkommen att kontakta styrelsen via e-post till info@hogfjallet.se

Styrelsemedlemmar 2020-2021

OrdförandeHåkan Onsjö
Vice ordförandeIngegerd Dirtoft
EkonomiAnders Nilsson
Fastighet, hemsidaMaths Nilsson
FastighetJohan Thorsell
Kommunikation, marknadsföring, informationspärmTherese Jomander
Inre underhåll, StädningTherese Jomander, Ingegerd Dirtoft

valberedningen@hogfjallet.se
Valberedning Sammankallande Monette Edholm
ValberedningKlas Axelsson